Apie mus

UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1990 m. lapkričio 28 d.

Bendrovės steigėjas ir 100 % akcininkas – Akmenės rajono savivaldybė. Bendrovė turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą ir savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir bendrovės įstatais. Pagrindinė bendrovės veikla – nepavojingų atliekų rinkimas.

Bendrovės veikla suskirstyta į 4 padalinius:
1. Miestų tvarkymo padalinys.
2. Gatvių apšvietimo padalinys.
3. Atliekų ir teritorijų tvarkymo padalinys.
4. Ventos padalinys.
Veiklos rūšys:

1. Komunalinių atliekų ir pakuočių rinkimas, rūšiavimas ir išvežimas.
2. Miestų tvarkymas.
3. Teritorijų valymas.
4. Akmenės rajono miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas ir remontas.
5. Technikos nuoma, transporto paslaugos.

Šios paslaugos teikiamos:

įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir seniūnijoms;
daugiabučių namų, sodų ir garažų bendrijoms;
gyventojams;
individualių valdų savininkams;
ūkininkams.

Įdomūs faktai

Mūsų patirtis kalba patys už save

0
Reisai padaryti
0
Šiukšlių surinkta
0
Metų patirtis

UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ darbo tarybos rinkimų komisijos

Informacinis pranešimas (2021-04-28)

UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ darbo tarybos rinkimų komisija skelbia:

Įgaliojus naujajam Darbo kodeksui, įmonėse, turinčiose 20 ir daugiau darbuotojų, turi būti sudarytos Darbo tarybos. Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises ir atstovaujantis jų interesams.

2021 m. balandžio 27 d. buvo surengti UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ darbo tarybos rinkimai. Teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose turėjo 53 Bendrovės darbuotojai. Rinkimuose dalyvavo 36 Bendrovės darbuotojai arba 68 proc. rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ darbo tarybos rinkimai yra laikomi įvykusiais.

Įgaliojus naujajam Darbo kodeksui, įmonėse, turinčiose 20 ir daugiau darbuotojų, turi būti sudarytos Darbo tarybos. Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises ir atstovaujantis jų interesams.

2021 m. balandžio 27 d. buvo surengti UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ darbo tarybos rinkimai. Teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose turėjo 53 Bendrovės darbuotojai. Rinkimuose dalyvavo 36 Bendrovės darbuotojai arba 68 proc. rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ darbo tarybos rinkimai yra laikomi įvykusiais.

Iš 5 pasiūlytų kandidatų išrinkta 3 (trijų) narių darbo taryba:

1. Traktorininkas, darbininkas Sigytas Kriaučiūnas – 26 balsai;
2. Logistikos specialistas (vadybininkas) Laura Dumskienė– 25 balsai;
3. Direktoriaus padėjėja Elena Saverinienė – 24 balsai.

Atsarginiai darbo tarybos nariai:

1. Vairuotojas Kazimieras Jonaitis – 21 balsų;
2. Teritorijos valytoja, Sniegina Jančiuvienė – 12 balsų.

Darbo taryba sudaryta trejų metų kadencijai. Darbo taryba įgaliojimus įgis ir pradės vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Jis rinkimų komisijos pirmininko bus šaukiamas ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.
Rinkimų komisijos pirmininkė Adelija Burškienė

Neradote atsakymų į klausimus? Susisiekite!